• รับกำจัดปลวกระบบเหยื่อล่อ

    ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่สะสมอาหารและป้องกันอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่

    READ MORE
  • รับกําจัดปลวกระบบวางทอ

    สําหรับอาคารสรางใหม ที่ยังไม่ปดพื้นชั้นลาง เพื่ออนาคตหากเกิดปัญหาปลวก เราสามารถอัดสารเคมีเขาในทอ โดยไมต้องเจาะพื้นอาคารให้พื้นเกิดรอยที่ไมพึงปรารถนา โดยบริษัทจะรับประกันประสิทธิภาพของ น้ํายาเคมีเป็นเวลา 3 ป

    READ MORE

บริษัท อีซี่ เพสท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้น โดยคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมประสบการณ์ด้านกำจัดแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ โดยเน้นถึงการเอาใจใส่ในดูแลบ้านท่าน เสมือนดูแลบ้านของเราเอง 

กำจัดแมลง และสัตว์พาหะ (มด, แมลงสาบ, หนู, ยุง ฯลฯ) กำจัดปลวก - ระบบเคมี, ระบบเหยื่อล่อ, ระบบวางท่อ

การปองกันกําจัดปลวกระบบวางทอ

เหมาะสําหรับอาคารสรางใหม ที่ยังไม่ปดพื้นชั้นลาง เพื่ออนาคตหากเกิดปัญหาปลวก เราสามารถอัดสารเคมีเขาในทอ โดยไมต้องเจาะพื้นอาคารให้พื้นเกิดรอยที่ไมพึงปรารถนา โดยรับประกันประสิทธิภาพน้ํายาเคมี 3 ปี

อ่านต่อ...

ระบบกำจัดปลวกระบบเหยื่อล่อ

นวัตกรรมเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง ชอบที่มืดและที่อับชื้น โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก

อ่านต่อ...

บริการป้องกันและกำจัดมด แมลงสาบ หนู ยุง

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความรู้ ความสามารถที่จะให้คำปรึกษษหรือแก้ไขปัญหาแมลงต่างๆ ให้ท่านได้ด้วยความรวดเร็ว อันจะทำให้อาคารของท่านปราศจากแมลงและสัตว์พาหะรบกวน

อ่านต่อ...

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

ระบบเคมีกำจัดปลวก

ใช้เคมีที่ใช้ ผ่านการรับรองจาก อย. ทั้งหมด

ระบบวางท่อกำจัดปลวก

(PIPE & SOIL TREATMENT) จากฐานรากตามแนวคานคอดิน

ระบบเหยื่อกำจัดปลวก

มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และให้ประสิทธิภาพสูง